>

NLP - Nieuwbalans

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Methodieken

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering.
De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten experts in kaart gebracht (gemodelleerd) en als techniek aan anderen onderwezen kunnen worden. NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen: Modelleren - menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken. Analyse van de subjectieve ervaring - het bepalen van patronen in de beleving. Communicatietechnieken - manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken. Het doel van neurolinguïstisch programmeren is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen.
Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. NLP daagt cliënten uit competenties van zo'n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema's enzovoort, en over te nemen. De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige competenties gebeurt door middel van het zogenaamde 'modelleren'. De overdracht is afhankelijk van model en 'subjectieve ervaring'.
Uitgangspunten NLP kent een aantal uitgangspunten die ontleend zijn aan modellen van succesvolle mensen. De grondleggers van NLP vroegen zich af wat deze mensen zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze mensen op een bijzondere manier in het leven stonden; deze mensen hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen. Deze uitgangspunten zullende navolger succesvoller maken. Hieronder staat een aantal van die uitgangspunten. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu